Internet filter

Leer kinderen bewust omgaan met het internet.
Internet filter

Internet filter

Goed onderwijs vraagt om een optimale leeromgeving, die vertrouwd en veilig is. Het gebruik van internet heeft hier grote invloed op. Internet is onmisbaar in het onderwijs. Het vraagt de nodige aandacht om kinderen bewust te maken van online risico’s en ze te leren om gevaren te signaleren. Leerlingen moeten vaardigheden aanleren om internet doeltreffend en veilig te gebruiken.

Kenmerken

Instant meldingen bij incidenten
Dankzij deze meldingen kun je dieper inzoomen op de situatie. Zo kan je kinderen begeleiden in het bewust online zijn en hen helpen om volgende keer een andere keuze te maken.

Kaders stellen
Door kaders te stellen voor het mediagebruik, creëer je een veilige en vertrouwde omgeving waarin een kind dingen kan ontdekken.

 

Internet filter

Contacteer ons voor meer info

Contact