Single Point of Contact (SPOC)

Single Point of Contact (SPOC)

Een centraal punt

De gebruikersondersteuning is uit te breiden met de functie van ‘Single Point of Contact’ (SPOC). Met SPOC zijn wij de contactpersoon voor de school en voor alle aan de ICT-omgeving gerelateerde diensten (onafhankelijk van de leverancier).

Bijvoorbeeld wanneer het beheer van de verwarming, telefonie, Wifi, etc. is uitbesteed aan derden. De school neemt met ons contact op, waarna wij de verdere afhandelingen van de vraag of incidentmelding, met eventuele ondersteuning van de derde partij, voor onze rekening nemen.

Vraag meer informatie over SPOC

Contact