08 juli 2021

Overeenstemming Google

Home » Overeenstemming Google
Skool Icon

Overeenstemming onderwijs en Google m.b.t. maatregelen privacyrisico’s

SURF en SIVON hebben met Google een akkoord bereikt over maatregelen op de eerder geconstateerde privacyrisico’s bij Google Workspace for Education (voorheen G-suite for Education). Google zal hierover een in detail uitgewerkte documentatie van uit brengen.

Overeenstemming Google
Artikel delen

BENIEUWD NAAR WAT SKOOL VOOR JOU KAN BETEKENEN?

Contact