18 maart 2021

Update: Privacy risico’s Google Workspace for Education

Home » Update: Privacy risico’s Google Workspace for Education
Skool Icon

Zoals eerder bericht houden we de ontwikkelingen omtrent de privacy risico’s van Google nauwlettend in de gaten. Wij zijn hierover continu met Google in gesprek en zijn tevens nog altijd in afwachting van de concrete actie die benodigd is om helderheid te verkrijgen in het vervolg wat er door Google aan zal moeten worden gegeven.

Recentelijk is er door de Autoriteit Persoonsgegevens een conclusie gedeeld die er in het kort op neer komt dat als de onduidelijkheden en risico’s met het gebruik van Google Workspace niet worden weggenomen uiteindelijk Google Workspace niet meer gebruikt mag worden. Naast wij zelf zijn ook grote partijen zoals SIVON, SURF en SLM Rijk hierover in gesprek met Google. Google heeft toegezegd de constateringen serieus te nemen en de verwachting uitgesproken dat de constateringen op korte termijn opgelost kunnen worden. We trekken deze toezegging niet in twijfel en gaan er vanuit dat Google op zeer korte termijn de tegenstrijdigheden in relatie met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daadwerkelijk oplost.

Update: Privacy risico’s Google Workspace for Education
Artikel delen

BENIEUWD NAAR WAT SKOOL VOOR JOU KAN BETEKENEN?

Contact