24 oktober 2022

Leerlingen loggen voortaan nog veiliger in binnen Nederland

Home » Leerlingen loggen voortaan nog veiliger in binnen Nederland
Skool Icon

Dataveiligheid, privacy en ransomware preventie zijn dagelijks belangrijke thema’s wanneer het gaat over het beheer en onderhoud van Cloud omgevingen. Ook bij Skool nemen we deze thema’s serieus en richten we ons op het voorkomen van hieraan gerelateerde problemen in plaats van het oplossen ervan.

Een voorbeeld hiervan is een maatregel die we momenteel pro-actief aan het doorvoeren zijn op alle Microsoft 365 tenants die we van onze klanten in beheer hebben. Het betreft de afscherming van het kunnen inloggen door leerling accounts vanaf locaties anders dan Nederland. We voeren dit pro-actief door, omdat er geen directe impact is voor het gebruik van Microsoft 365 door leerlingen, terwijl het aanvalsvlak voor eventuele aanvallen van buitenaf drastisch reduceren. Doordat de door ons beheerde Google Workspace omgevingen voor authenticatie gebruik maken van Microsoft 365 via een Single Sign-On koppeling, wordt hiermee ook direct het inloggen op de Google Workspace omgeving voor leerlingen buiten Nederland beperkt.

Voor medewerker accounts kunnen dezelfde restricties worden doorgevoerd. Aangezien er echter een grotere kans is dat medewerkers wel toegang nodig hebben op een locatie van buiten Nederland, zullen we deze beperking alleen doorvoeren op verzoek van de eigenaar van de Microsoft 365 tenant. In aanvulling hierop raden we ook aan om voor alle medewerkers Two-Factor-Authentication (2FA) te activeren. Over beide onderwerpen kunt u contact opnemen met uw Skool contactpersoon.

Leerlingen loggen voortaan nog veiliger in binnen Nederland
Artikel delen

BENIEUWD NAAR WAT SKOOL VOOR JOU KAN BETEKENEN?

Contact